FOR ENGLISH
Telefon: +90 312 215 60 63
Belgegeçer: +90 312 215 60 63
e-Posta: info@zeytingrup.com

Adres:
Emek Mah. Veli Necdet Arığ Sokak
No:7/1 Çankaya Ankara 06490 Türkiye
Tüm referansların listesi için tıklayınız...
Detayları göster
Detayları gizle
İŞLETMELER İÇİN EĞİTİMLER
Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Yazma
İşletmelerin rekabet gücünün, kapasitesinin, verimliliğinin, ürün çeşitliliğinin, karlılığının arttırılması için ulusal ve uluslararası fonlara ait standart proje başvuru formlarının hazırlanmasına yönelik proje hazırlama eğitimleridir.
Proje Uygulama
Hazırlanmış ve fonlanmış projelerin uygulanması, faaliyet-bütçe uyumunun oluşturulması, projenin başarıyla tamamlanması ve projenin raporlanmasına yönelik eğitimlerdir.
Türkiye'de Fonlar ve Kullanım Alanları
KOBİ'lere yönelik ulusal ve uluslararası fonlar ve diğer teşviklerin tanıtımı ve etkili kullanımına yönelik eğitimlerdir.
İnsan Kaynakları yönetimi
İşletmenin insan kaynakları potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik olarak ekip çalışması, stres yönetimi, örgütsel davranış, üretim yönetimi, zaman yönetimi, finansman yönetimi, etkili iletişim başlıkları altında organize edilen eğitimlerdir. Eğitimler işletmelerin talepleri doğrultusunda verilebileceği gibi, işletmelere yapılan ihtiyaç analizleri sonuçları doğrultusunda da planlanabilmektedir.
KAMU KURUMLARI VE STK'LAR İÇİN EĞİTİMLER
Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Yazma
Yerel düzeyde sosyal ve ekonomik kalkınmaya yönelik yerel otoriteler ve STK'lar için paydaş, sorun ve ihtiyaç analizleri, strateji belirleme, proje mantığının oluşturulması ve projenin hazırlanması aşamalarından oluşan, proje döngüsü yönetimi ve proje hazırlama eğitimleridir.
Hibe Yönetimi
Kurumlara yönelik hibe programı oluşturma, hibe rehberi hazırlama, hibe programı uygulama ve yönetme aşamalarını içeren eğitimlerdir. Mikro ve makro düzeyli programlara yönelik olarak uygulanabilmektedir.
AB Satınalma Kuralları
Avrupa Birliği Hibe Programları kapsamında uygulanan projelere yönelik olarak Prag Satınalma ve Hibe Uygulama Kurallarını içeren eğitimdir.
Proje Uygulama
Hazırlanmış ve fonlanmış projelerin uygulanması, faaliyet-bütçe uyumunun oluşturulması, projenin başarıyla tamamlanması ve projenin raporlanmasına yönelik eğitimlerdir.
Türkiye'de Fonlar ve Kullanım Alanları
Kurumlara ve STK'lara yönelik ulusal ve uluslararası fonlar ve diğer teşviklerin tanıtımı ve etkili kullanımına yönelik eğitimlerdir.
Girişimcilik
Girişimci adaylara yönelik KOSGEB ve/veya nitelikli girişimciliği destekleyici eğitimlerdir. Bu kapsamında iş fikrinin belirlenmesi, iş fikrinin geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve iş planının hazırlanması ana başlıkları altında sunulmaktadır.
İnsan Kaynakları Yönetimi
Kurumların insan kaynakları potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik olarak Kişisel Gelişim, Ekip Çalışması, Stres Yönetimi, Örgütsel Davranış, Yönetim, Yaratıcı Drama, Stratejik Planlama, Bütçeleme, Beden Dili ve Etkili İletişim, Toplam Kalite Yönetimi, Eğitici Eğitimi, Yatırım Fizibilitesi Hazırlama Eğitimi, Moderasyon Eğitimi ve kurumların taleplerine yönelik hizmet içi eğitimleri kapsamaktadır.
Detayları göster
Detayları gizle
İŞLETMELER
Ulusal ve Uluslararası Hibelerin Kullanılmasına Yönelik Danışmanlık Hizmetleri
İşletmelerin kullanmaya hak kazandıkları teşviklerin/fonların, hibe kurallarına uygun olarak uygulanabilmesi için verilen danışmanlık hizmetleridir.
Proje Yazma
İşletmelerin ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik verilen proje hazırlama/yazma danışmanlığı hizmetleridir. Bu kapsamda işletmenin ihtiyaçlarının tespit edilmesi, projeye konu alanın belirlenmesi, ihtiyacın giderilmesi için gerekli makine-ekipman, program ve danışmanlık hizmetlerini içeren projenin hazırlanması, sunulması ve onaylandığında uygulanması sürecinde gerçekleştirilecek danışmanlık sürecinden oluşmaktadır.
Yatırım Fizibilitesi Hazırlama
Girişimcilerin ve/veya işletmelerin yeni yatırımlarının ya da devam eden işletmelere yapılacak ek yatırımlarının yapılabilirliğinin/karlılığının değerlendirilmesi için sunulan danışmanlık hizmetlerini içermektedir.
Eğitim Danışmanlığı
İşletmelerin rekabet gücü, karlılık, verimlilik artışı sağlayabilmek için insan kaynakları potansiyelini iyileştirmeye yönelik eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitimlerin organize edilmesi sürecini içeren danışmanlık hizmetleridir.
Yönetim Danışmanlığı
İşletmelerin yönetsel sorunlarının giderilmesine yönelik tespitlerin yapılması, organizasyon şemasının oluşturulması, görev ve sorumluluk hiyerarşisinin oluşturulması ile verimliliğin arttırılmasına yönelik danışmanlık hizmetleridir.
Üretim Planlama Danışmanlığı
İşletmelerde üretim kapasitesini olumsuz etkileyen koşulların tespiti ve olumsuz koşulların giderilmesine yönelik danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.
Finansal Planlama Danışmanlığı
İşletmelerde maliyet analizleri, fiyatlandırma, karlılık analizi, yatırımların değerlendirilmesine yönelik danışmanlık hizmetleridir.
Not: Türkiye'de KOBİ'ler arasında en çok karşılaşılan sorun finansal yönetim aksaklıklarıdır.
Kurumsal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Danışmanlığı
İşletmelerin kurumsal gereksinimlerine ve mevcut koşullarına uygun bilgi ve teknoloji teknolojileri çözümlerinin uygulamaya konmasına yönelik danışmanlık hizmetleridir.
İhale Dosyası Hazırlama Danışmanlığı
İşletmelerin ulusal ve uluslararası ihalelere katılımları için gerekli ihale dosyalarının hazırlanmasına yönelik danışmanlık hizmetleridir.
Toplam Kalite Yönetimi Danışmanlığı
İşletmelerin TKY standartlarını sağlamaları için gerekli yönlendirme ve düzenlemelerin yapılmasını içeren danışmanlık hizmetleridir.
KAMU KURUMLARI VE STK'LAR
Ulusal ve Uluslararası Hibelerin Kullanılmasına yönelik Danışmanlık Hizmetleri
Kurumların ulusal ve uluslararası teşviklerden faydalanabilmesi için proje hazırlanması ve kullanmaya hak kazandıkları teşviklerin/fonların, hibe kurallarına uygun olarak uygulanabilmesi için verilen danışmanlık hizmetleridir.
Hibe Uygulama ve İzleme Danışmanlığı
Kamu kurumları ve/veya STK'lar tarafından yürütülmekte olan projelerin uygulanma süreçlerinin başarıyla tamamlanması için danışmanlık hizmetlerinin sunulması, ayrıca uygulanmakta olan hibe programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi, raporlama süreçlerinin takip ve kontrolünün yapılması hizmetleridir.
Proje Yazma
Kurumların ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik verilen proje hazırlama/yazma danışmanlığı hizmetleridir. Bu kapsamda proje hazırlanması planlanan bölge ya da kurumun ihtiyaçlarının tespit edilmesi, projeye konu alan belirlenerek ihtiyacın giderilmesi için gerekli faaliyetlerin belirlenmesi, program ve danışmanlık hizmetlerini içeren projenin hazırlanması, sunulması ve onaylandığında uygulanması sürecinde gerçekleştirilecek danışmanlık sürecinden oluşmaktadır.
İhtiyaç Analizleri ve Yatırım Fizibilitesi Hazırlama
Bölge potansiyellerinin değerlendirilmesi, için ihtiyaç analizlerinin yapılması ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak bölge potansiyellerinin değerlendirilmesine yönelik yatırım fizibilitesi hazırlama sürecini içeren danışmanlık hizmetleridir.
Stratejik Plan Hazırlama
Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin verimli ve planlı çalışmalarını desteklemek amacıyla stratejik planlarının hazırlanmasına yönelik danışmanlık hizmetleridir.
Kurumsal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Danışmanlığı
Kamu kurum ve kuruluşlarının gereksinimlerinin analizine dayalı, mevcut ulusal ve uluslararası standartlarla uyumlu bilgi ve teknoloji teknolojileri çözümlerinin üretilmesi için sunulan satın alma danışmanlığı, mühendislik, denetim gibi kapsamlı hizmetlerdir.
ERTUĞRUL OĞUZ FIRAT

1923 yılında Malatya'da doğan Fırat, 1948'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Uzun yıllar çeşitli illerde yargıçlık yaptıktan sonra 1979'da emekli olarak Ankara'ya yerleşti. Gözü pek, sağlam bir hukuk adamı olarak yıllarını adalet dünyasına veren Fırat, o güne dek biraz geride tuttuğu sanatçı kimliğinin bir ölçüde devreye girmesine izin verdi. "Bir ölçüde" çünkü Ertuğrul Oğuz Fırat yaptıklarıyla tanınmayı hemen hemen hiç istememiş bir kişidir.

Fırat tüm yaşamı boyunca sanatın bütün dalları ile ilgilendi. 1943-44 tarihleri arasında beste çalışmalarına başlayan Fırat, aynı tarihlerde Karl Berger'den armoni dersleri aldı.

İlk şiir ve öykülerini de yine bu sıralarda yazdı. Ankara'da askerliğini yaparken tanıştığı İlhan Usmanbaş'la yazışarak küğ (çoksesli müzik) alanındaki çalışmalarını derinleştirdi. 1953-54'te keman, klarnet ve piyano için "Üçlü Sonat Op-3'ü" yazdı. Besteleri Türk ve yabancı topluluklarca seslendirilen Fırat'ın bir bestesi de Paris'te seslendirilen ve TRT tarafından yayımlanan bir orkestra çalışmasıdır.

Sanatçının bestelerine bugün için de ulaşmak kolay değildir. Oysa müzik çevrelerinde, özellikle de genç kuşaklar için öteden beri benzersiz bir cazibe alanı yaratmıştır. Hala süren "Küğ" dersleri günümüz genç bestecilerinin çoğunun beslendiği bir ocak oluşturmuştur.

Fırat'ın şiir ve yazıları Küçük Dergi, Pazar Postası, Türk dili, Yücel, Opus, Forum, Küğ, Eflatun, Güney, Filarmoni, Ankara Sanat ve Oluşum gibi dergilerde yayımlandı. Sanatçının ilk kitabı öykülerini topladığı Karmakarışık Öyküler Kitabı 1995 de basıldı. Öykü ve şiirlerini içeren antolojik bir bütün olan Seviçıra 1997'de yayımlandı. Fırat'ın en son kitabı ise Çağdaş Küğ Tarihi için İmler-1 adıyla yayımlanan kitabıdır (Yapı Kredi Yayınları, 1999).

Ertuğrul Fırat'ın en az bilinen yanı ressamlığıdır. Çeyrek yüzyıl öncesine kadar kişisel sergiler açan, karma sergilere katılan, hatta yurtdışında da tablolarını sergileyen Fırat, sonradan yapıtlarını, ileride küçük bir müze olsun istediği evinde tutmayı yeğledi. Oysa resmi sanatçının en ulaşılabilir yanıdır. Kolay bir resim olduğundan değil, tam tersine sanatçının kimliğinin katman katman derinleşen özellikleri orada işin içindedir.

Fırat resim yapmaya 1960 da başladı ve resimlerini ilk olarak 1970 yılında Almanya'nın Wuppertal kentindeki "Galerie-Palette-Röderhaus" da sergiledi.

Bilge Karasu'nun "Fırat'ın yaptığı, aradığı, ortaklaşa kullanılan bir resim diline kendi söyleyişini getirmek değil; daha çok, düşlerinin, korkularının, isteklerinin dilini oluşturmak…" sözleriyle nitelediği resimleri yurtiçi ve yurtdışında sergilendi.

Sanatçının, figür ağırlıklı, bilinçaltının dehlizlerine korkusuzca inmiş, güçlü bir renk dünyası kurmuş olan resimlerinin büyük kısmı Türkiye, Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Belçika, ABD'deki özel koleksiyonlardadır ve bunların dışındaki tüm resimler Fırat'ın kurduğu Sanat Vakfı'nın malıdır.

Üne kavuşmamış olmasının nedeni, Çetin Altan'ın yaptığı nefis ayırımda aranmalı "Önemli" biri değil Ertuğrul Bey, "değerli" biri.

COSME

Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen COSME Programı (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı) altında yürütülen Erasmus for Young Entrepreneurs-Genç Girişimciler için ERASMUS Programı kapsamında şirketimiz Şubat 2020 - Ocak 2023 tarihleri arasında girişimcilerin Avrupa çapında hareketliliğini destekleyecek aracı kuruluş olarak faaliyet gösterecektir. Zeytin Grup Danışmanlık Ltd. Şti. girişimciliğe yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle Türkiye geneline hizmet vermiş ve geniş işbirliği ağı oluşturmuş bir kuruluş olarak, Türkiye’de aracı kuruluş faaliyetlerini üstlenen ilk ticari işletme olma özelliğini taşımaktadır.

Söz konusu program, girişimciliği teşvik etmeyi ve KOBİ’lerin rekabetçiliğini artırmayı hedeflemekte olup yeni girişimcilerin Avrupa’ya gitmesine ve Türkiye’deki deneyimli KOBİ’lerin de Avrupalı girişimcilere ev sahipliği yapmasına imkân sağlamaktadır.

Genç Girişimciler için Erasmus Programı kapsamında Türkiye’den Avrupa’ya gitmek isteyen girişimcilere aylık 530 ila 1.100 Euro arası hibe ödenmektedir. Proje kapsamında gerçekleştirilecek karşılıklı girişimci değişimleriyle girişimciliğin geliştirilmesi, pazarın çeşitlendirilmesi ve yeni iş imkanlarının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Türkiye’den Avrupa’ya Gidecek Genç Girişimciler için Şartlar:
  • Son üç yıl içerisinde bir işletme kurmuş olmak veya sağlam bir iş planına sahip olmak
  • Yabancı dil bilmek
Avrupa’dan Türkiye’ye Gelecek Genç Girişimcileri Misafir Edecek Deneyimli KOBİ’ler için Şartlar:
  • En az 3 yaşında bir firmanın sahibi ve/ya yöneticisi olmak
  • Avrupa'da konuşulan bir yabancı dil bilmek

Programa ilişkin detaylı bilgi için https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/ sayfasını ziyaret ediniz.

E-posta: eye@zeytingrup.com
Zeytin...

Bize hayat veren, yaşamımızın her alanına girmiş, tarih boyunca önemini ve faydalı özelliklerini artırarak korumuş; meyvelerini paylaşmaktan kaçınmamış... Aş olmuş, ilaç olmuş, yakacak, ışık, kaşık, tabak, çatal, gerektiğinde savaş malzemesi, gerektiğinde barış sembolü olmuş... Güzelliğe sebep olmuş... Üstlendiği sorumlulukların tamamının hakkını vermiş, insanlığa hizmetini hep sürdürmüş... Ağacı, meyvesi, çekirdeği, yaprağıyla 37 bin yıl hizmet vermiş... Nesiller boyu yaşamını sürdürmüş... En az zeytin ağacı kadar faydalı, verimli, çok yönlü, uzun ömürlü ve kaliteli hizmet vermek hedefiyle yola çıktık. Zeytin Ağacı'nı kendimize örnek aldık... Her türlü güzelliğin, başarının, barışın, paylaşımın, mücadele ve desteğin örneği olmayı hedefledik... Bu sebeple Zeytin Grup dedik...

Amacımız...

Zeytin Grup, konularında deneyimli uzmanlardan oluşan kadrosuyla toplumun temel ögeleri Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler ve KOBİ'lere yönelik kurumsal kapasite geliştirme, yönetim danışmanlığı ve eğitim hizmetleri vermektedir. Amacımız kurumların uygulama kapasitelerini geliştirmek, kurumsal olarak yüklendikleri görevleri başarıyla yerine getirmeleri için Eğitim, Danışmanlık, Proje Yazma ve Uygulama'ları ile kaynak arayışlarına destek olmaktır. Bu amaçla genç dinamik yönetim kadromuz, Türk ve Avrupalı uzmanlardan oluşan ekibimizle güncel bilgi ve deneyimlerin paylaşımı yoluyla hizmet verecektir.

Görevimiz...

Zeytin Grup'un görevleri, toplumsal yaşam kalitesinin altyapısını oluşturan yerel yönetim kurumları ve sivil toplum örgütlerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak, ekonominin temel taşı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin karlılığı, rekabet gücü ve ürün çeşitliliğini artırarak, bilinçli ve başarılı toplum çalışmasının bir parçası olmaktır.
Telefon: +90 312 215 60 63
Belgegeçer: +90 312 215 60 63
e-Posta: info@zeytingrup.com
Adres:
Emek Mah. Veli Necdet Arığ Sokak
No:7/1 Çankaya Ankara 06490 Türkiye
Unvan: Zeytin Grup Danışmanlık Araştırma Org. Eğt. Mim. İnş. Bilş. Tic. Ltd. Şti.
Vergi Dairesi ve Numarası: Maltepe - 381 039 5343
Ticaret Sicil Numarası: 220575